fbpx

Organisationen

 

Foreningen RO har til formål, at hjælpe kvinder og par i fertilitetsbehandling med at håndtere de følelsesmæssige udfordringer der kan komme i forbindelse med
behandlingen. Alle foreningens tilbud er gratis – uanset om du er medlem af foreningen eller ej.

Vi tror på, at råd og vejledning og netværksbaserede gruppeforløb kan gøre en forskel for målgruppens mentale trivsel i forbindelse med den medicinske behandling. De indsatser Foreningen RO udbyder er forebyggende indsatser, og missionen er, at man som bruger af foreningens tilbud, får redskaber til at håndtere de følelsesmæssige udsving man kan opleve i forbindelse med fertilitetsbehandlingen.

Det er støttemedlemmer, donationer og fundraising, som gør Foreningen RO’s sociale indsats mulig i Danmark. Foreningen RO modtager ingen statslig støtte.

Foreningen RO er en velgørende og social almennyttig organisation, der pr. 1. januar 2023 består af følgende bestyrelse:

 

  • Ninna Koefoed, MCT konsulent hos Aarhus Kommune og stifter af Foreningen RO
  • Elisabeth Hvas, Vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og
    Forskningsservice hos Roskilde Universitet (RUC)
  • Mette Spring, Børn og Forebyggelseschef, Horsens Kommune
  • Sara Jekes, konsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, København Kommune (barsel)

Ninna Koefoed

Ninna er stifter af Foreningen RO og idemager bag foreningens koncept. Ninna er
uddannet socialrådgiver, og har arbejdet inden for børne- og familieområdet i det
offentlige i 8 år. I dag arbejder Ninna som metakognitiv terapeut i en konsulentfunktion i Aarhus Kommune.

Når du kontakter Foreningen RO, vil du/I komme i kontakt med Ninna. Hun vil guide jer igennem foreningens tilbud, og give råd og vejledning til, hvordan foreningen bedst kan hjælpe jer på jeres rejse.

 

”For ca. 6 år siden fik vi beskeden om, at vi ikke kunne få børn naturligt. Ingen af os havde nogensinde drømt om, at få den besked, og vi havde pludselig en ny situation, vi skulle forholde os til. Vi havde et stort og brændende ønske om at blive forældre.

Vi startede i fertilitetsbehandling og var igennem 2 ICSI forsøg og et sygdomsforløb efter endt graviditet. Jeg oplevede mange fysiske komplikationer under fertilitetsbehandlingen, men sammen oplevede mig og min mand også frustrationer, sorg og krise, som vi havde svært ved at håndtere alene. Vi begyndte at undre os over, at der ikke var netværksgrupper og andre tilbud tilgængelige for os i fertilitetsbehandling, og ideen om Foreningen RO tog
form.’

– Ninna Koefoed