foreningenro.dk

Slide Find ro igennem
fertilitetsbehandlingen
Foreneningen RO tilbyder gratis råd og vejledning samt
gruppeforløb til alle i fertilitetsbehandling

Slide Om Foreningen RO Med fokus på kvalificeret støtte tilbyder Foreningen RO gratis råd og vejledning samt gratis gruppeforløb til alle der skal, eller er startet op, i fertilitetsbehandling. Foreningen RO tilbyder ikke terapeutisk behandling, men støttende samtaler med fokus på netværksdannelse.

Foreningen RO ønsker at mindste stress, angst og depressionslignende symptomer hos alle i fertilitetsbehandling. Vi tror på, at alle der er i fertilitetsbehandling har ret til støtte til følelseslivet – derfor er alle vores tilbud gratis og med et forebyggende sigte.

Foreningen RO har fokus på at skabe ro, balance og nærvær omkring jer. Det er vores fornemste opgave, at skabe et tillidsfuldt og trygt rum, hvor I får mulighed for at tale om de tanker, følelser og frustrationer I har i forbindelse med jeres behandling, enten med fagligt professionelle eller med andre der er i samme situation som jer.
Skal I i fertilitetsbehandling, eller er I måske allerede i gang? Oplever I at det kan være svært at få ro på tanker og følelser?

Slide Råd og Vejledning Hvis I skal i fertilitetsbehandling, vil I hos Foreningen RO kunne få gratis råd og vejledning omkring, hvordan I skal forholde jer til jeres individuelle behandling, i forhold til de tanker, følelser og samtaler I oplever at have i jeres hverdag.

Derudover vil I have mulighed for at afklare, om det vil give mening, at I deltager i et af foreningens gruppetilbud.

Det er vigtigt at tydeliggøre, at Foreningen RO ikke tilbyder råd og vejledning til den medicinske behandling. Denne finder sted på sygehuset eller på privat klinik. Foreningen RO tilbyder råd og vejledning til de følelsesmæssige udfordringer, der kan komme i forbindelse deltagelse i fertilitetsbehandling.

Kontakt Foreningen RO for mere info eller for at bestille tid til råd og vejledning. Dette kan gøres via mail eller ved at ringe i vores telefontid.
Kontakt Foreningen RO Få gratis råd og vejledning hos Foreningen RO

Slide Gruppeforløb Hos Foreningen RO tror vi på, at det kan være en stor hjælp, at tale med andre i samme situation. Det kan virke forløsende og lettende at opleve, at andre har de samme tanker og følelser som en selv. Samtidig har vi erfaring med, at det er forskellige refleksioner man har, afhængig af hvilken fase i behandlingsprocessen man er i.

Derfor er vores gruppeforløb delt op, så I bliver matchet med andre, der oplever nogle af de samme udfordringer som jer. Vores gruppeforløb vil følge jer, alt efter hvor I befinder jer mentalt i jeres behandlingsforløb.

Foreningen RO tilbyder gratis samtalegrupper til enlige eller par i fertilitetsbehandling.

Kontakt os for at blive skrevet op til et af de tre gruppeforløb.
Kontakt Foreningen RO Foreningen RO tilbyder gratis samtalegrupper

1. Gruppeforløb

For dig/jer der skal til at i gang, eller er i gang med første fertilitetsforsøg.

2. Gruppeforløb

For dig/jer der har været i fertilitetsbehandling i over 1 år eller haft mere end 5 forsøg.

3. Gruppeforløb

For dig/jer der overvejer andre muligheder end fertilitetsbehandling.

Slide Er du enlig? Hos Foreningen RO er det også muligt for dig som enlig, at modtage foreningens tilbud. Du er velkommen, til at benytte dig af vores råd og vejledning tre gange i ugen, tilmelde dig vores netværksbaserede gruppeforløb eller skrive dig op til vores pilotprojekt.

Med foreningens gruppeforløb forsøger vi bedst muligt, at matche dig med andre i samme situation. Det giver en positiv gruppedynamik, og der er større muligheder for, at spille hinanden gode i relationen.
Kontakt Foreningen RO I dag vælger en del kvinder at blive solomødre ved hjælp af sæddoner.

Slide Pilotprojekt
Hos Foreningen RO tror vi på, at krop og sind har indflydelse på hinanden, og at stress kan være med til at påvirke ens mentale trivsel. Foreningen RO søger midler til at iværksætte et pilotprojekt, hvor man gennem en evidensbaseret metode vil undersøge, hvilken indflydelse forløbet har på ens mentale trivsel i forbindelse med et forløb med fertilitetsbehandling.

Har du mod på at deltage i vores gratis pilotprojekt? Kontakt os da for at blive skrevet op til forløbet eller for at høre mere.
Kontakt Foreningen RO Vi søger deltagere til vores gratis pilotprojekt