fbpx

Gruppeforløb for par i fertilitetsbehandling

Dette gruppeforløb er for par i behandling, der ønsker et netværk af andre par i fertilitetsbehandling. I kommer til at sidde sammen på skærmen, sammen med andre par, der også deltager sammen. Fordi I sidder 2 personer på hver skærm, så er maks deltagere for dette gruppeforløb 5 par og en frivillig koordinator. Den frivillige koordinator vil guide jer igennem ugerne og sikre, at I får den bedst mulige oplevelse af gruppeforløbet. I får også mulighed for at kontakte koordinatoren mellem ugerne, hvis I har brug for det. I får tilknyttet samme koordinator gennem hele forløbet. På dette gruppeforløb for par vil vi bl.a. berøre emner som:

 

/ Fertilitetsbehandling og mental trivsel

/ Netværk og vores nærmeste

/ Kroppen

/ Vores hverdag i fertilitetsbehandling

/ Hvordan agerer vi som par i fertilitetsbehandling?

/ Ro og nærvær i hverdagen

/ Gode vaner

 

Ovenstående emner er eksempler på nogle af de fokusområder, vi kan have i dialogen på et gruppeforløb. Når I deltager på et gruppeforløb, får I også mulighed for at byde ind med emner, I ønsker at tale om. Vores frivillige koordinator tager selvfølgelig højde for dette i de uger, hvor det passer bedst.

Hos Foreningen RO tror vi på, at det kan være en stor hjælp at tale med andre i samme situation. Det kan virke forløsende og lettende at opleve, at andre har de samme tanker og følelser som en selv. Vi forsøger bedst muligt at matche jer med de andre deltagere. Vi er også opmærksomme på, at ens mentale fokus er anderledes når man starter i fertilitetsbehandling, og når man har været i fertilitetsbehandling i lang tid. Det forsøger vi også at tage højde for i vores match af grupperne, hvis det er muligt. Vores gruppeforløb foregår online og løber over 5 uger, hvor man mødes halvanden time hver gang.

Kontakt os her og få uddybet indholdet af gruppeforløbet.