foreningenro.dk

2. Gruppeforløb

Deltager du/I i foreningens 2. Gruppeforløb, så har I været i behandling i en længere periode, og måske oplever du/I nu nogle andre refleksioner og følelser i forhold til processen. På 2. Gruppeforløb vil vi bl.a. berøre emner som:

 

/ Mental trivsel efter en periode i behandling

 / Min krop

/ Mig og mine nærmeste

/ Netværk 

/ Min hverdag med fertilitetsbehandling

/ Hvad nu hvis det ikke lykkes?

 

Nogle af de emner vi berører på 2. Gruppeforløb, er de samme som på 1. Gruppeforløb. Måden vi taler om emnerne på er dog meget forskellige. Deltagere på 2. Gruppeforløb vil opleve, at refleksionerne og tankerne er anderledes end tidligere i forløbet. Man vil have brug for at berøre emnerne på en anden måde. Vi vil dog stadig fokusere på, hvordan kroppen har det, men også hvordan I forholder jer til omverdenen og muligheden for, hvad der skal ske, hvis det ikke lykkes for dig/jer at få ønskebarnet.

Hos Foreningen RO værner vi om, at tale om det der er svært på en god måde, og give jer de redskaber der skal til, for at du/I kommer igennem forløbet på bedst mulig måde. Vi forsøger, at matche dig/jer med andre, der er samme sted i deres behandlingsforløb. Kontakt os her og få uddybet indholdet af gruppeforløbet.