fbpx

Gruppeforløb for kvinder, der er i fertilitetsbehandling uden partner

Deltager du i dette gruppeforløb, så er du kvinde i fertilitetsbehandling uden en partner. Du har måske et stort ønske om at møde andre kvinder, der har truffet samme beslutning om at skabe familie alene via fertilitetsbehandling. Det kan være, at du afventer opstart af behandling eller at du allerede er i gang. Uanset kan du henvende dig til foreningen om et gruppeforløb med andre kvinder, der har taget valget om at blive solomødre. På dette gruppeforløb vil vi bl.a. berøre emner som:

 

/ Processen i valget om at gå i fertilitetsbehandling alene

/ Behandlingsforløb med fokus på mental trivsel

/ Netværk

/ Min krop

/ Ro og nærvær i hverdagen

/ Gode vaner

Ovenstående emner er eksempler på nogle af de fokusområder, vi kan have i dialogen på et gruppeforløb. Som deltager er du også med til at vælge emnerne for ugen. Sammen med de andre deltagere vil en af vores frivillige koordinatorer guide jer igennem ugerne og sikre, at du får den bedst mulige oplevelse. Du får også mulighed for at kontakte koordinatoren mellem ugerne, hvis du har brug for det. Du får tilknyttet samme koordinator gennem hele forløbet.

Hos Foreningen RO tror vi på, at det kan være en stor hjælp at tale med andre i samme situation. Det kan virke forløsende og lettende at opleve, at andre har de samme tanker og følelser som en selv. Vi forsøger bedst muligt at matche dig med de andre deltagere. Vores gruppeforløb foregår online og løber over 5 uger, hvor man mødes halvanden time hver gang.

Kontakt os og få uddybet indholdet af gruppeforløbet.