foreningenro.dk

1. Gruppeforløb

Deltager du/I i foreningens 1. Gruppeforløb, så skal I til at starte i første behandlingsforsøg, eller også har I været i gang i kort tid. Her vil vi bl.a. berøre emner som:

 

/ Behandlingsforløb med fokus på mental trivsel

/ Min krop

/ Mig og mine nærmeste

/ Ro og nærvær i hverdagen

/ Gode vaner

/ Netværk

 

Emnerne vi kommer til at tale om på 1. Gruppeforløb er udviklet til, at give jer den bedst mulige start på jeres rejse. Vi kommer både til at fokusere på hvordan kroppen har det i processen, men også hvordan I forholder jer til jeres partnere eller tætte netværk i den periode, hvor I er i behandling.

 Hos Foreningen RO tror vi på, at det kan være en stor hjælp at tale med andre i samme situation. Det kan virke forløsende og lettende at opleve, at andre har de samme tanker og følelser som en selv. Vi forsøger bedst muligt, at matche dig/jer med andre, der er samme sted i deres behandlingsforløb. Kontakt os her og få uddybet indholdet af gruppeforløbet.